ŚCIANA MIĘDZY-LOKALOWA.

W domach Przystani pod Lasem jakość jest
na pierwszym miejscu.

Nasza ściana między-lokalowa została przebadana na wydziale akustyki AGH w Krakowie. Choć parametry były na pograniczu dopuszczalnych norm, zdecydowaliśmy się na zerwanie styropianów i nałożenie na ściany wełny akustycznej, aby z nadmiarem przekroczyć wyznaczone normy.